Vattenrening med Klordioxid

Vill du rena vatten från parasiter, bakterier, virus, svamp och mögel så är det här den bästa vägen att gå för att bli helt fri från detta.

Genom att blanda Natriumklorit 25% och saltsyra 4% så skapas Klordioxid som dödar parasiter, bakterier, virus, svamp och mögel. Däremot så lämnar Klordioxden alla godartade batterier i fred vilket gör att den är en optimal produkt. Förväxla inte Klordioxid med vanligt klor som är ett gift. För att ytterligare förstärka och få en djupare effekt av Klordioxid så används DMSO (Dimethyl Sulfoxide 99,9%).

Börja med att ta en droppe av Natriumkloriten i ett torrt rent glas och lägg sen till en droppe Saltsyra. Låt stå och verka i 30 sekunder. Blanda sen med ca 1 dl liter vatten och använd. Dag två så tillför du ytterligare en dos med en droppe av varje. För varje dag ökar du en dos tills du kommer upp i ca 8 doser per dag. Ha ca minst 1,5 timme mellan doserna men helst inte mer än 2,5 timme mellan doserna. När du kommit upp i 8 doser så lägger du till en droppe till av varje komponent till en dos och så vidare. Efter 24 dagar så har du kommit upp i normal dos på 24 droppar av varje komponent fördelat på 8 gånger 3 droppar av varje sort. Du kan även gör alla doser i ett glas och sen föra över den färdiga klordioxiden till en flaska som du använder under dagen. Lagom blir ca en 1 flaska med 8 stycken 1 dl doser.

För att ytterligare få mer kraft i klordioxiden och komma djupare rekommenderas att lägga till en droppe DMSO för varje droppe Natriumklorit och Saltsyra som du använder. Du tillför DMSO när klordioxiden är klar (efter ca 30 sekunder) och när vattnet är tillfört. När DMSO är tillfört skakar du lite på glaset och låter stå ca 3 minuter innan användning. Klordioxid har en en hållbarhet på ca 24 timmar in en sluten flaska, medan DMSO behöver tillföras precis innan användning och förlorar sin kraft efter ca 10 minuter.

Överdosera inte. Vid reningsbesvär minska dosen tills besvären försvinner och sen kan du öka dosen successivt igen.

Produkterna är godkända för vattenrening och inget annat. Farligt i koncentrerade doser utan vatten.